Home / Aktualnościpage 30

Aktualności

Pożegnanie śp. Andrzeja Parzniewskiego

wstążka mała

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. zmarł st. ogn. w stanie spoczynku Andrzej Parzniewski – Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Śp. Andrzej Parzniewski we wrześniu 1980 r. był współzałożycielem i współorganizatorem Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Strażaków i Pracowników w Komendzie Stołecznej Zawodowej Straży Pożarnej w Warszawie. W  1981 r. został wybrany na  Przewodniczącego Krajowej ...

Czytaj dalej »

Spotkanie ze związkowcami z MOZ we Wrocławiu.

wrocław3

W dniu 31 lipca 2019 r., na zaproszenie wrocławskich strażaków, Członkowie Prezydium Rady KSP Bartłomiej Mickiewicz oraz Maciej Łozowski, uczestniczyli w zebraniu tamtejszej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej. W zebraniu brał również udział Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny. Zebranie otworzył Przewodniczący Tomasz Śliwiński, składając na ręce Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP gratulacje z tytułu uzyskania awansu generalskiego. Następnie głos zabrał nadbryg. ...

Czytaj dalej »

Komisja senacka procedowała zmiany dotyczące emerytur i nadgodzin

Comunicazione, pubblicit e informazione

30 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy, ...

Czytaj dalej »

Spotkanie w KG PSP

konsultacje_z_zz_3_07_2019_(1)

3 lipca 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej PSP z przedstawicielami związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej. Przedmiotem spotkania było omówienie założeń do wejścia w życie §5 porozumienia z dnia 7 listopada 2018 r. zawartego pomiędzy związkami zawodowymi, a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, tj. wprowadzenia należności finansowych dla funkcjonariuszy, którzy ...

Czytaj dalej »

Spotkanie z Panią Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Elżbietą Witek

AMituraMSWiA20190613_001

W dniu 13 czerwca 2019 roku w gmachu MSWiA w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli central związków zawodowych działających w strukturach Państwowej Straży Pożarnej z Panią Elżbietą Witek – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. W spotkaniu, ze strony MSWiA, uczestniczył również Pan Edward Zaremba – Pełnomocnik MSWiA ds. związków zawodowych. NSZZ SOLIDARNOŚĆ reprezentowali: Krzysztof Andura oraz Bartłomiej Mickiewicz. W trakcie ...

Czytaj dalej »

Zebranie związkowe w KM PSP w Gdańsku

62100075_1199892663513854_8824188413335830528_n

W dniu 6 czerwca 2019 r. odbyło się zebranie członków Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność przy KM PSP w Gdańsku. Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Zakładowej Tomasza Otrompki w zebraniu wzięli udział Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”: Bartłomiej Mickiewicz oraz Maciej Łozowski. W zebraniu uczestniczyli również: Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz z Z-cą Pomorskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP ...

Czytaj dalej »

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

DSC_5358

W dniu 29 maja 2019 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Podczas posiedzenia zostały omówione następujące sprawy: Omówienie współpracy NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze stroną służbową W związku z docierającymi do Prezydium sygnałami dotyczącymi braku współpracy ze stroną służbową, Prezydium omówiło działania jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie w związku z koniecznością realizowania zadań stawianych ...

Czytaj dalej »