Informacja dla osób ubezpieczonych w PZU Życie SA

 

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do naszych struktur, od osób objętych ubezpieczeniem grupowym w programie STRAŻAK, KSP NSZZ „Solidarność” zwróciła się do brokera Mentor SA z prośbą o wyjaśnienie kwestii odpowiedzialności za zdarzenia związane z koronawirusem.

Otrzymaliśmy wyjaśnienie, że w programach dla PSP zawartych w PZU Życie SA za pośrednictwem Mentor SA nie ma wyłączeń dot. koronawirusa. Oznacza to w praktyce, że będą wypłacane świadczenia z tytułu :

– zgon naturalny – zarówno z Wariantów Podstawowych (Rodzinnych, Ochronnych, Socjalnego ) jak i Wariantów Dodatkowej Ochrony Życia
– pobyt w szpitalu spowodowany chorobą – pod warunkiem pobytów pow. 3 dni, – świadczenie należne jest za każdy dzień pobytu począwszy od pierwszego,
– rekonwalescencji –  dla osób które przebywały w szpitalach pow. 14 dni i szpital wydał L4 (rekonwalescencja należna jest za max. 30 dni pobytu na L4 wystawionym przez szpital),
– pobyty na oddziałach intensywnej terapii – za pobyty trwające nieprzerwanie co najmniej 48 godzin wypłacane świadczenie jednorazowe, kwota zgodna z posiadanym wariantem,
– karta apteczna – dla tych którzy w zakresie mają ten dodatek – karta wystawiana jest dla osób które otrzymały świadczenie za pobyt w szpitalu,
– jednostka chorobowa KORONOVIRUS (COVID-19), nie uprawnia natomiast do wypłaty świadczenia z tytułu ciężkiej choroby. W katalogach zakładów ubezpieczeń, ta jednostka nie jest uwzględniona.

Oficjalne stanowisko PZU Życie SA w sprawie odpowiedzialności za koronawirusa znajdziecie tutaj.

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …