Podwyżki dla funkcjonariuszy i cywili, plany MSWiA na spotkaniu z kierownictwem resortu

Merytoryczne rozmowy o problemach i potrzebach służby, a także planach ministerstwa na najbliższy okres były przedmiotem spotkania przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z kierownictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.IMG_2484

Przedstawiciele KSP NSZZ „Solidarność” zwrócili uwagę na brak od nowego roku zwiększenia uposażeń o 1/5, co spowodowało ich faktyczne obniżenie. Minister Szczepański stwierdził, że nie jest związany deklaracjami poprzedniego kierownictwa MSWiA, które zakładały, że zwiększenie wejdzie on od 1 stycznia w stały element uposażenia. Dodał, że środki te zostaną uwzględnione w tegorocznej podwyżce. Według wyjaśnień Ministra Szczepańskiego tegoroczna podwyżka, w kwocie średnio na etat 1340 zł, trafi do strażaków w marcu, z wyrównaniem od stycznia. Szczegółowy rozdział podwyżek ma być przedmiotem spotkania ze wszystkimi związkami zawodowymi reprezentującymi funkcjonariuszy podległych MSWiA, które najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec stycznia. Dyskusji poddano również kwestię wynagrodzeń pracowników cywilnych w kontekście wzrostu płacy minimalnej.

Związkowcy zasygnalizowali problem niewystarczających środków na rekompensatę za przedłużony czas służby. Minister Szczepański stwierdził, że braki na ten cel w tegorocznym budżecie będą w stanie określić dopiero po wypłacie rekompensaty za II okres rozliczeniowy ubiegłego roku.

Ministrowi Leśniakiewiczowi przedłożono temat konieczności szybkiego podpisania projektu zmian rozporządzenia ws. pełnienia służby przez strażaków PSP. Rozwiąże ono wieloletni problem rozliczania czasu służby strażaków skierowanych na kursy i szkolenia do szkół i ośrodków szkolenia. Minister zadeklarował bezzwłoczne omówienie projektu z kierownictwem PSP w celu pilnego zarekomendowania podpisania go przez Ministra Kierwińskiego.

Przedstawiciele NSZZ „Solidarność” podkreślili konieczność kontynuacji działań w zakresie profilaktyki nowotworowej, co spotkało się z pozytywnym odbiorem Ministra Leśniakiewicza. Poruszono również kwestię umundurowania i wyposażenia strażaków w środki ochrony indywidualnej. Finasowanie dalszej wymiany ubrań służbowych jest zapewnione. Minister dostrzega potrzebę wyposażenia każdego strażaka w drugi komplet ubrania specjalnego. Było to jednym z wniosków zespołu KG PSP zajmującego się profilaktyką zdrowotną, który powołano z inicjatywy NSZZ „Solidarność”. Zwrócono także uwagę na potrzebę uwzględnienia zakupów spodni lekkich do ubrania specjalnego i bielizny podbarierowej, które są możliwe dzięki ostatnim zmianom w przepisach z zakresu gospodarki mundurowej.

Minister Leśniakiewicz zasugerował także możliwość zmiany przepisu kwalifikacyjnego. Ma to być być przedmiotem rozmów z kierownictwem Komendy Głównej PSP w najbliższym okresie.

W spotkaniu wziął udział Podsekretarz Stanu Wiesław Leśniakiewicz, a w części dotyczącej finansowania PSP, w tym również tegorocznych podwyżek, uczestniczył dodatkowo Sekretarz Stanu Wiesław Szczepański. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentowali: przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz oraz wiceprzewodniczący Tomasz Richert i wiceprzewodniczący Maciej Łozowski.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …