Home / Baner / Zmiana na stanowisku Komendanta Głównego

Zmiana na stanowisku Komendanta Głównego

Nadbryg. Mariusz Feltynowski zastąpił generała brygadiera Andrzeja Bartkowiaka na stanowisku komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Nadbryg. Feltynowski dotychczas sprawował funkcję Rektora – Komendanta Akademii Pożarniczej.feltynowski

Nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski w 1999 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera pożarnictwa. W 2001 r. ukończył również uzupełniające studia magisterskie na kierunku finanse i bankowość w Akademii Finansów w Warszawie. Stopień naukowy doktora uzyskał w 2016 r. w specjalizacji zarządzanie instytucjami publicznymi w dziedzinie nauk społecznych na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie zawodowe, zdobyte m.in. na stanowisku Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz biorąc udział w organizacji i zarządzaniu kilkusetosobowymi zgrupowaniami podczas ćwiczeń oraz akcji ratowniczych (m.in. Haiti, Liban). W 2014 i 2020 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG). Od stycznia 2021 r. zajmował stanowisko rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, przemianowanej następnie na Akademię Pożarniczą.

Sprawdź również

6362ce06-0429-4062-be0e-f62ad80765f4

Spotkanie śląskich związkowców z nowym komendantem

St. bryg. mgr inż. Wojciech Kruczek był gościem na posiedzeniu Rady Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ...