840 zł ulgi podatkowej dla związkowców

Dzięki podpisanemu w ubiegłym roku porozumieniu pomiędzy NSZZ „Solidarność”, a rządem, od 1 stycznia 2024 roku można skorzystać z wyższej ulgi z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych.składka 2024 2

Wysokość odliczeń od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym zwiększono z 500 zł do 840 zł.

Ulga jest przeznaczona dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (PIT 36, PIT 37) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie skorzystają z niej osoby, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego.

Bez znaczenia pozostaje   sposób zapłaty (gotówka, przelew, potrącenie przez pracodawcę). Związkowcy samodzielnie odprowadzający składki członkowskie powinni zachować dowody wpłaty, zawierające dane identyfikujące członka, organizację związkową, kwotę wpłaconych składek, odpowiednie tytuły wpłaty i daty.

W sytuacji, kiedy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.

Zwiększenie ulgi podatkowej dla związkowców jest wynikiem porozumienia pomiędzy „Solidarnością” a rządem podpisanego 7 czerwca 2023 roku.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …