Home / Baner / SGSP zmieni nazwę

SGSP zmieni nazwę

W sierpniu do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu został wpisany projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez MSWiA. Zgodnie z projektem nazwę zmieni obecna Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Po zmianie zapisów pierwsza z uczelni zmieni nazwę na Akademię Pożarniczą, zaś druga na Akademię Policji w Szczytnie.

Fot. Krzysztof Chojnacki / East News  Budynek Szkoly Glownej Sluzby Pozarniczej przy ulicy Marymonckiej na Zoliborzu  Warszawa, 2017.
Fot. Krzysztof Chojnacki / East News Budynek Szkoły Głównej Służby Pożarniczej przy ulicy Marymonckiej na Żoliborzu Warszawa, 2017.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektowane nazwy wyróżnią SGSP i WSPol w Szczytnie spośród innych uczelni i zapewnią większą ich rozpoznawalność oraz renomę, co przełoży się na pozytywny odbiór uczelni w otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz umocni ich pozycję w obszarze szkolnictwa wyższego. Nazwy „Akademia Pożarnicza” oraz „Akademia Policji w Szczytnie” będą bowiem w sposób jednoznaczny identyfikować uczelnie, uwypuklając charakter ich działalności, jak również kreować zasadniczego i kluczowego ich odbiorcę. Podkreślono również, że wyraz „akademia” może być używany w nazwie uczelni, której jednostki organizacyjne posiadają co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Obydwie Uczelnie spełniają powyższy warunek.

Projekt zakłada także wprowadzenie zmian w ustawach pragmatycznych Państwowej Straży Pożarnej i Policji oraz innych ustawach, w których znajdują się odniesienia do szkół pod poprzednimi nazwami.

Strażacka uczelnia nazwy Szkoła Główna Służby Pożarniczej używała ponad 40 lat tj. od 17 stycznia 1982 r., gdy szkołę w nowej formie przywrócono po jej rozwiązaniu w wyniku strajku z przełomu listopada i grudnia 1981 r. Wcześniej uczelnia nosiła nazwę Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza. WOSP zastąpiła Szkołę Oficerów Pożarnictwa, która była szkołą pomaturalną. Jeszcze przed II wojną światową nosiła ona nazwę „Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego”

Rząd ma przyjąć projekt w trzecim kwartale, później ma on trafić do Sejmu. Treść projektu wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji przedstawiamy poniżej:

projekt

uzasadnienie

ocena skutków regulacji

Sprawdź również

widzimysienademonstracji

Zielony Ład? Zatrzymajmy to szaleństwo!