Projekt ustawy z dn. 28.01.2014r o komisjach lekarskich

W załącznikach przedstawiono:

projekt ustawy z dn. 28.01.2014r o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
uzasadnienie z dn. 28.01.2014r dotyczące w/w projektu ustawy
pismo przewodnie dotyczące konsultacji ze związkami zawodowymi
Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentów.

 

 

Sprawdź również

Opublikowano nowy przepis kwalifikacyjny

10 marca 2023 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lutego 2023 …