Odpowiedzialność za funkcjonowanie naszych jednostek każe nam występować przeciwko Zielonemu Ładowi

Wielka manifestacja zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” pod hasłem „Precz z Zielonym Ładem” przeszła 10 maja przez Warszawę. Wzięło w niej udział kilkaset tysięcy związkowców i sympatyków Solidarności oraz innych osób nie zgadzających się z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Wśród nich nie mogło zabraknąć strażaków z Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, których kilkuset stawiło się w stolicy.

Wbrew niektórym sugestiom manifestacja nie była polityczna, w morzu biało-czerwonych flag próżno było szukać partyjnych symboli. Związkowcy z wszystkich branż pokazali też, że Zielony Ład to nie tylko problem rolników, ale każdego obywatela, gdyż przede wszystkim powoduje on nieuzasadniony wzrost cen prądu, paliw i innych mediów.

Pomimo wszelkich utrudnień ze strony miasta, prowokacji, a nawet gróźb demonstracja okazała się olbrzymim sukcesem. Solidarność pokazała moc. Żaden inny związek nie byłby w stanie zorganizować tak wielkiego wydarzenia

– powiedział Bartłomiej Mickiewicz, który jako przewodniczący zgromadzenia bezpośrednio odpowiadał za organizację i przebieg manifestacji.

Dlaczego Zielony Ład jest też zagrożeniem dla Państwowej Straży Pożarnej?

Już dziś budżety rzeczowe komend są bardzo niedoszacowane. Dalsze podwyżki cen prądu czy ciepła pod dużym znakiem zapytania postawią funkcjonowanie jednostek straży pożarnej. Nie chcemy też, żeby rachunki komend płacone były z pieniędzy, które mogłyby trafić do strażaków chociażby w nagrodach. Odpowiedzialność za funkcjonowanie naszych jednostek każe nam występować przeciwko Zielonemu Ładowi

– wyjaśnia Bartłomiej Mickiewicz.

NSZZ „Solidarność” od 2007 roku sprzeciwia się polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Manifestacja 10 maja jest konsekwencją tych działań i nie jest to krok ostatni. Związek zbiera podpisy potrzebne do zorganizowania referendum ogólnopolskiego, by spytać Polaków czy akceptują założenia Zielonego Ładu. Tylko w czasie demonstracji zebrano 150 tysięcy podpisów. Solidarność już wiele razy udowodniała, że jest w stanie można dokonywać wielkich przemian.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …