Trwają prace nad kształtem wynagrodzeń w sferze budżetowej na 2025 rok

Rozpoczynają się prace nad wysokością przyszłorocznych wynagrodzeń. Strona związkowa, w ramach Rady Dialogu Społecznego, przygotowuje stanowisko w tej sprawie. Szef zespołu problemowego RDS ds. usług publicznych, którym jest przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz zbiera propozycje w sprawie wysokości waloryzacji wynagrodzeń.

Wszystkie centrale związkowe corocznie w konsultacji ze środowiskami politycznymi ustalą rekomendacje dla rządu w sprawie waloryzacji wynagrodzeń. Jeżeli wspólne stanowisko nie zostanie wypracowane poszczególne centrale mogą występować ze stanowiskami odrębnymi. Jej wysokość wpłynie na ewentualne podwyżki zarówno dla funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych PSP.

Przypomnijmy, że dzięki NSZZ „Solidarność” doszło do wyłączenia kolejnych dodatków z płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2017 r. wyłączone zostało z podstawy pensji minimalnej wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych, od 1 stycznia 2020 r. wyłączony został dodatek stażowy oraz od 1 stycznia 2024 r. dodatek za szczególne warunki pracy. Te ostatnie to zmiany będące bezpośrednią konsekwencją podpisanego w czerwcu ubiegłego roku porozumienia pomiędzy Solidarnością a rządem Mateusza Morawieckiego w Stalowej Woli. Niestety z sygnałów docierających z wielu jednostek organizacyjnych PSP wynika, że wyłączenia nie są respektowane ze względu na to że Komendanci dysponują zaniżonymi budżetami. KSP NSZZ „Solidarność” wystąpi w tej sprawie do Komendanta Głównego PSP.

Na dzień dzisiejszy trudno przewidzieć jaki będzie kształt podwyżek dla strażaków. Ostatnie miesiące pokazały, że pomimo wypracowania wspólnych kierunków przez kierownictwo PSP i związki zawodowe ministerstwo forsuje inne rozwiązania w postaci dodatków wyłącznie na pierwszej grupie uposażenia. Jest to dalece niekorzystne dla naszej formacji ponieważ spłaszcza siatkę uposażeń, a co gorsze niższy dodatek od innych służb zwiększa dysproporcję pomiędzy średnim uposażeniem strażaka, a funkcjonariuszami pozostałych służb podległych MSWiA.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …