Problem traumy i PTSD wśród strażaków PSP – ankieta

Problem syndromu stresu pourazowego (PTSD) wśród strażaków postanowiła zbadać Natalia Zimnowodzka. Pani Natalia jest studentką trzeciego roku Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i pisze pracę magisterską pt. „Wsparcie społeczne, poznawcze strategie przetwarzania traumy, poczucie własnej skuteczności oraz nasilenie objawów PTSD strażaków Państwowej Straży Pożarnej”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w  badaniu naukowym realizowanym w ramach pracy magisterskiej (Uniwersytet SWPS), którego celem jest analiza związków pomiędzy wsparciem społecznym, poczuciem własnej skuteczności, poznawczymi strategiami przetwarzania traumy a wskaźnikami PTSD u strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Badanie dotyczy ważnych aspektów funkcjonowania strażaków, jest anonimowe a zebrane dane ściśle poufne (prowadzone będzie za pomocą platformy badawczej zabezpieczającej zebrane dane i anonimowość uczestnikom badania). Badanie polega na wypełnieniu ankiety w formie online składającej się z kilku pytań socjodemograficznych i czterech kwestionariuszy dotyczących sytuacji związanych z pracą w straży pożarnej. Wypełnienie kwestionariuszy może zająć około 25 minut.

Link do badania:

https://psychodpt.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0DrVHceASWhwvTU

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w badaniu!

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …