Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęcone pracownikom cywilnym służb

W dniu 26 stycznia 2023 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconej Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat statusu prawnego, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowników cywilnych w formacjach resortu spraw wewnętrznych i administracji oraz perspektywy zmian w tym zakresie. W posiedzeniu uczestniczył przedstawiciel Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Sebastian Jarych.

komisja sejm

Na posiedzeniu Komisji Wiceminister Maciej Wąsik przedstawił informację oraz odpowiadał na pytania posłów oraz przedstawicieli związków zawodowych.

Z informacji MSWiA wynika, iż:

  • od roku 2016 wzrost średniego wynagrodzenia pracownika cywilnego w Państwowej Straży Pożarnej wyniósł 67,5%, jednakże średnia płaca wynosi 5612 zł brutto.
  • średnia płaca pracownika cywilnego w Policji wynosi 5069 zł, w Straży Granicznej 5103 zł zaś w SOP 5953 zł.

Minister potwierdził, iż pomimo zrealizowanych podwyżek płace pracowników cywilnych MSWiA są na niskim, w porównaniu do innych resortów poziomie.

Ponadto Ministerstwo przedstawiło propozycję powiązania wynagrodzeń pracowników cywilnych z wynagrodzeniami funkcjonariuszy służb.

Przedstawiona propozycja została oceniona pozytywnie przez KSP NSZZ Solidarność. Jednocześnie podkreśliliśmy, iż podjęte przez MSWiA działania nie zdołały zniwelować negatywnych skutków blokowania podwyżek w latach 2008-2015 zarówno w odniesieniu do funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych (średnie płace i uposażenia są o prawie tysiąc zł niższe).

KSP NSZZ Solidarność negatywnie oceniła przedstawiony w czasie dyskusji pomysł spłaszczenia siatki płac pracowników cywilnych, opisując skutki takiego rozwiązania dla perspektyw awansu zawodowego.

komisja sejm 4

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …