Propozycja rozdziału środków na podwyżki

Komenda Główna PSP, w oparciu o stanowiska Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, przygotowała kalkulację rozdziału środków zagwarantowanych na wzrost uposażeń w bieżącym roku. Propozycja została przedstawiona związkom zawodowym w dniu 26 stycznia 2023 r. W spotkaniu, które się odbyło w tej sprawie uczestniczył Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz.

Propozycja zakłada:

– przeznaczenie większości środków na wzrost uposażenia zasadniczego;

– zwiększenie różnic pomiędzy grupami do co najmniej 100 zł;

– doszacowanie podwyżek dla grup 8-13;

– ustalenie dodatku służbowego na poziomie minimum 8%;

– niepozostawianie wolnych środków dla kierowników jednostek organizacyjnych.

W najbliższy wtorek odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zapadnie ostateczna decyzja co do kształtu podwyżek.

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …