Spotkanie z wiceministrem Maciejem Wąsikiem i komendantem głównym PSP

Dziś, 1 lutego br. w gmachu MSWiA odbyło się spotkanie z udziałem wiceministra Macieja Wąsika oraz komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka z przewodniczącym Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiejem Mickiewiczem. Tematem rozmowy były postulaty zgłaszane przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.aa76bb03-db6d-422f-9bca-517bbd96431bPodczas spotkania omówiono stan prac nad zmianami aktów prawnych dotyczących służby w Państwowej Straży Pożarnej. Sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik przekazał informację o finalizowaniu prac nad zmianą rozporządzenia o pełnieniu służby przez strażaków PSP, m.in. w zakresie rozliczania czasu służby strażaków skierowanych do szkół i ośrodków szkolenia. Zgodnie z deklaracją z 20 października 2022 roku, przekazaną podczas spotkania z Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz mając na uwadze przedstawione przez KSP NSZZ „Solidarność” postulaty, wiceminister poinformował, że rozporządzenie to zostanie w trybie pilnym skierowane do prac legislacyjnych.

Podczas rozmów wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że planowane jest, aby przepis dotyczący zmian w rozporządzeniu w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, w możliwie jak najszybszym czasie, wszedł w życie.

Podczas rozmowy poruszono i omówiono także szereg spraw dotyczących bieżącej sytuacji w formacji.

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …