Podlascy związkowcy dyskutowali o przyszłorocznych planach

W dniu 17 grudnia 2021 r. w Białymstoku odbyły się połączone obrady Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy PSP w Białymstoku. Podlascy związkowcy dyskutowali nad przyszłorocznymi podwyżkami, etatyzacją komend, podsumowali akcję przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych oraz omówili zmiany w przepisach. W WZD poza delegatami z poszczególnych jednostek organizacyjnych uczestniczyli także zaproszeni goście w osobach Przewodniczącego KSP Bartłomieja Mickiewicza oraz Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Sebastiana Zdanowicza.

2

Po przywitaniu wszystkich obecnych Przewodniczący MPSP Maciej Łozowski omówił projekty aktów prawnych dotyczących epidemii COVID-19, które trafiły do opiniowania przez NSZZ „Solidarność”. Związkowcy z zadowoleniem przyjęli brak obowiązku szczepień dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Delegaci zgodzili się ze stanowiskiem Prezydium KSP z dn. 8 grudnia 2021 r. mówiące o tym, że decyzja o zaszczepieniu powinna być świadomym i indywidualnym wyborem każdego funkcjonariusza.

Omówiono także zmiany w przepisach dotyczących gospodarki mundurowej. 1 października 2021 r.  weszło w życie rozporządzenie MSWiA z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz 1795) oraz rozporządzenie MSWiA w sprawie otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (Dz. U. poz 1796). W listopadzie Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała natomiast dokumentację techniczno-technologiczną nowego wzoru umundurowania strażaków PSP. Ubiór służbowy zastępuje dotychczas funkcjonujący rodzaj ubioru o tej samej nazwie oraz tzw. odzież specjalną (ubrania dla kadry dowódczo-sztabowej oraz ubranie koszarowe). Nowe umundurowanie ma być użytkowane w czasie służby koszarowej w jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz w warunkach służby w systemie ośmiogodzinnym. Duży nacisk położono na ergonomię nowego ubioru. Wybrany kolor, w przeciwieństwie do znajdującej zastosowanie w ubiorach dotychczasowego wzoru czerni, ma ograniczyć skutki oddziaływania termicznego promieniowania słonecznego w codziennym użytkowaniu i wydłużyć okres użytkowania przedmiotów ubioru służbowego z racji większej trwałości tkaniny. W ramach nowej ustawy modernizacyjnej Państwowa Straż Pożarna ma zarezerwowane 100 milionów złotych na wymianę umundurowania. Podkreślono, że kierownicy jednostek organizacyjnych w dalszym ciągu mają obowiązek zapewnienia środków czystości i środków do konserwacji obuwia jednak w myśl nowo obowiązujących przepisów środki te nie będą wydawane indywidualnie funkcjonariuszom.

W trakcie obrad podsumowano akcję przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych z tegorocznego 6% funduszu nagrodowego. Pozytywnie oceniono wprowadzenie ramowych zasad w całym województwie. Dzięki temu udało się ustalić wysokość specjalnych dodatków motywacyjnych na wymiernym dla każdego strażaka poziomie i w krótkim czasie dokonać uzgodnień we wszystkich komendach. Od przyszłego roku fundusz nagród będzie funkcjonować na zasadach z lat wcześniejszych, a jego wysokość wyniesie 2,25% planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenie zasadnicze strażaków wraz z dodatkami.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omówił kwestie przyszłorocznych podwyżek. Przeciętnie przyszłoroczna podwyżka wyniesie 624,94 zł brutto (677 zł wraz z nagrodą roczną). Każdy ze strażaków otrzyma 550 zł brutto w dodatku za stopień, natomiast 74,94 zł pozostanie jako wolne środki w budżecie komend do rozdziału w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi. Przewodniczący KSP przypomniał, że uzgodnienie polega na wyrażeniu zgody przez Związek, a nie narzucenie woli przez komendanta. Priorytety w zakresie rozdziału środków powinny zostać ustalone w każdej z jednostek organizacyjnych i nie powinno się nic w tym zakresie odgórnie narzucać.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przedstawił też założenia do prac zespołów, które zostały powołane w ostatnim czasie tj. zespołu KG PSP do czasu służby oraz zespołu MSWiA ds. świadczeń socjalnych. Zespoły są odpowiedzią na inicjatywę NSZZ „Solidarność” i w ich pracach będą uczestniczyć przedstawiciele naszego Związku.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP przedstawił priorytety w zakresie rozdysponowania nowych etatów, które otrzyma nasze województwo w przyszłym roku. Pierwsza transza etatów powinna trafić do jednostek ratowniczo-gaśniczych, w których obecnie jest stan 7 osób do wyjazdu, a dodatkowo w jednostkach tych funkcjonują grupy specjalistyczne.

Delegaci podjęli także decyzję o rezygnacji ze współpracy z jedną z kancelarii prawnych. W pierwszym kwartale przyszłego roku zapadnie decyzja co do dalszego funkcjonowania opieki prawnej. Cały czas nasi członkowie mogą korzystać z usług prawników Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” oraz Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

Na zakończenie Przewodniczący MPSP Maciej Łozowski złożył wszystkim życzenia w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia.

1

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …