PILNY APEL O KREW !!!

Nasz kolega, Wojtek Opala, pracownik Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie niedawno bardzo poważnie zachorował i aktualnie przebywa na leczeniu w Oddziale Klinicznym Chirurgii Szczękowo-Twarzowej SPSK nr 1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej. W związku z tym leczeniem przytoczono Jemu duże ilości krwi i osocza i nadal będzie ich potrzebował. Wojtek bardzo prosi, aby w najbliższych dniach uzupełnić braki w banku krwi i oddawać krew lub osocze krwi, głównie brakujących grup: A Rh-, 0 Rh-, 0 Rh+ i A Rh+ ale i pozostałych grup.

Kto jest zdrowy i aktualnie może oddać krew lub osocze, to proszę udać się do RCKiK w Szczecinie lub do jednego z oddziałów terenowych RCKiK na terenie województwa (tam można oddać tylko pełną krew) i w dniach 20.12.br. – 11.01.2022 oddać honorowo krew lub osocze (w dniach 24 bm. i 3.01.2022 RCKiK Sz-n i oddziały terenowe nie pracują). W tych pkt. krwiodawstwa będą wyłożone listy „Krew dla strażaka Wojtka”, gdzie proszę się wpisywać. Przełożonych proszę o umożliwienie podwładnym oddanie krwi i ewentualne zorganizowanie zbiorowego wyjazdu chętnych do punktu krwiodawstwa. Przypominam, iż w czasie pandemii krwiodawcy przysługuje dzień wolny płatny w dniu oddania krwi i dzień następny.

W imieniu Wojtka raz jeszcze proszę o zaangażowanie i honorowe oddanie krwi/osocza. Powyższy apel proszę rozpowszechnić wśród koleżanek i kolegów w komendzie.

Apel podpisał:
Marek Rak,
prezes Klubu HDK PCK
przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Szczecinie
krew11

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …