Odbyła się Rada Śląskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa

W dniu 16 grudnia 2021 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Śląskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu wziął udział Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski oraz Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz i Członek Prezydium KSP Łukasz Kapica.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Śląskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa Damian Kochoń, a następnie głos zabrali zaproszeni gości. Posiedzenie było okazją do omówienia spraw związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej na terenie woj. śląskiego. Poruszono m.in. kwestię formę przyznawania i rozdziału nagród, etatyzacji jednostek organizacyjnych i budżetu na rok 2022.

Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz przedstawił ostatnie działania Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” m.in. w zakresie akcji przyznawania specjalnych dodatków motywacyjnych czy prac w ramach zespołu ds. kwalifikacji. Poinformował również o powołaniu zespołu przez MSWiA do spraw świadczeń socjalnych oraz zespołu KG PSP do czasu służby.

Gorącą dyskusję wywołała sprawa wypowiedzi Ministra Zdrowia dotycząca obowiązkowych szczepień dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Związkowcy przyjęli stanowisko Prezydium KSP w tej sprawie i informację o braku takiego wymogu w projektach aktów prawnych, które trafiły do opiniowania przez związek.

Na zakończenie złożono sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.

katowice

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …