Jeszcze w listopadzie do strażaków powinny trafić środki nagrodowe

We wszystkich jednostkach organizacyjnych PSP trwają uzgodnienia dotyczące rozdysponowania 6% funduszu nagród. Środki te to efekt rozmów Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudy z Premierem RP Mateuszem Morawieckim. 

Zgodnie z ustaleniami KSP ze stroną rządową (pisaliśmy o tym m.in. tutaj) w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uzgodnione zostaną zasady ich rozdziału ze związkami zawodowymi. Wypłacone zostaną one jako specjalne dodatki motywacyjne. Przypominamy, że uzgodnienie oznacza uzyskanie akceptacji ze strony społecznej, a nie jedynie zebranie opinii do propozycji komendanta.

W przypadku nieuzgodnienia rozdziału tych środków z organizacją związkową należy taki fakt zgłosić Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. KSP podejmie stosowne działania w każdym przypadku.

Logo_KSP

 

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …