Warmińsko – mazurscy związkowcy rozmawiali o problemach w województwie

W dniach 9-10 listopada 2021 r. w Giżycku odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. warmińsko-mazurskiego. Związkowcy omówili bieżące problemy z jakimi zmagają się strażacy na terenie ich województwa. Omówiono m.in. kryteria kierowania do szkół pożarniczych oraz odpłatności za naukę, zasady uzgadniania podwyżek oraz funduszu nagród, a także kwestie związane z rozdysponowaniem środków na rekompensatę za nadgodziny.

Poza przedstawicielami jednostek organizacyjnych PSP z terenu woj. warmińsko – mazurskiego w posiedzeniu wzięli udział: Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz, Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Maciej Łozowski, Przewodnicząca Oddziału Regionu NSZZ „Solidarność” w Giżycku Renata Andruszkiewicz, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Jastrzębski oraz Komendant Powiatowy PSP w Giżycku bryg. Tomasz Siemieniuk.

Po rozpoczęciu posiedzenia przez Przewodniczącego RSP Jarosława Reinera głos zabrał Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz omawiając przebieg negocjacji z MSWiA dotyczących m.in. podwyżek dla funkcjonariuszy służb mundurowych czy odmrożenia funduszu nagród i przeznaczenia jeszcze w bieżącym roku w ramach tego funduszu 6 % środków. Przewodniczący KSP podkreślił konieczność dokonania uzgodnień w tym zakresie, co zostało ustalone zarówno ze stroną rządową jak i Komendantem Głównym PSP. Za niedopuszczalne uznano próby narzucania własnej woli przez niektórych komendantów, którzy występują o opinię do organizacji związkowej, zamiast dokonać uzgodnienia rozdziału środków, potwierdzonego podpisaniem porozumienia.

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński zadeklarował pełną wolę współpracy ze stroną związkową oraz omówił problemy związane z niedoszacowaniem budżetów komend. Według przekazanych informacji, w skali w całego województwa, brakuje około 2,5 mln na tzw. paragrafy rzeczowe, co powoduje potrzebę przesunięć środków płacowych. W ocenie związkowców niepokojące jest, że taka praktyka stosowana jest w województwie warmińsko-mazurskim od lat. W dyskusji z Komendantem Wojewódzkim poruszono także kwestie organizacji procesu szkolenia. Związkowcy wskazali obszary, w których można znaleźć oszczędności finansowe, co jest istotne w kontekście braków w budżecie rzeczowym. Zwrócono również uwagę na konieczność wystawiana delegacji strażakom udającym się poza teren własnego powiatu np. w przypadku wyjazdu na badania lekarskie.

Posiedzenie Regionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. warmińsko-mazurskiego było też okazją do wymiany doświadczeń w zakresie spraw organizacyjnych związku.

256791688_1287535605091965_6645280668818513623_n

257503127_252364103626986_4741687319814526529_n

 

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …