Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ zgadza się na podpisanie porozumienia z MSWiA

W dniu 23 września 2021 roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ. W posiedzeniu wziął udział Sekretarz Stanu w MSWiA Maciej Wąsik, oraz Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Spotkanie miało na celu omówienie propozycji MSWiA przedstawionych przez wiceministra Macieja Wąsika na spotkaniu ze związkami zawodowymi reprezentującymi funkcjonariuszy służb mundurowych w dniu 20 września 2021 r.

Minister szczegółowo omówił propozycje przedstawione na powyższym spotkaniu odpowiadając na pytania członków Rady. Zakończenie negocjacji pozwoli zrealizować założenia Porozumienia z listopada 2018 roku oraz otwiera pole dyskusji nad rozwiązaniami gwarantującymi zmiany świadczeń o charakterze socjalnym, o co Krajowa Sekcja Pożarnictwa wnioskowała od wielu lat, czy też wypracowanie zasad systematycznego wzrostu wynagrodzeń funkcjonariuszy.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa zaakceptowała propozycję MSWiA wyrażając zgodę Przewodniczącemu KSP do podpisania w dniu 24-09-2021 roku porozumienia w powyższym zakresie.

AY1I2790

Założenia stanowiące treść porozumienia to wzrost uposażeń średnio o 677 PLN na etat. Następnym elementem wzrostu uposażeń jest obligatoryjny awans z 2 grupy zaszeregowania do grupy 3, z grupy 3 do 4, z grupy 4 na grupę 5, a tych z 5 na 6 (ostatni etap rozłożony został na 4 lata. W każdym roku, począwszy od roku 2022 przeszeregowanie obejmie 25% stanu grupy 5). Ważną deklaracją, jest zapewnienie, że w razie wypracowania rozwiązań bardziej korzystnych dla PSP MSWiA wyrazi zgodę na zastosowanie takich rozwiązań przy założeniu tych samych środków budżetowych. To samo założenie obowiązuje przy rozdziale środków na podwyżki (677 PLN) – w tym przypadku każda ze służb uzgodni właściwy dla siebie sposób przeznaczenia środków na zwiększenie uposażeń.

Uwolnienie limitów etatowych w służbach to kolejny element, który obejmie służby mundurowe.

Fundusz nagród zgodnie z porozumieniem zostanie odmrożony w 2022 roku, a dodatkowo w roku 2021 strażacy mogą liczyć na 6% fundusz nagród, co da średnio na etat około 4000 PLN do wykorzystania na nagrody jeszcze w tym roku.

W porozumieniu zawarty ma zostać również punkt dotyczący zwiększenia ilości etatów w PSP.

Do marca 2022 roku zostanie ostatecznie rozwiązana sprawa Art. 15a Ustawy emerytalnej.

Akceptacja porozumienia umożliwia dalsze prace NSZZ SOLIDARNOŚĆ w powołanych przez MSWiA zespołach, które skupiać się będą na analizie wszystkich świadczeń socjalnych (mieszkaniówka, gratyfikacje urlopowe, pomoce mieszkaniowe) i wypracowaniu jasnych rozwiązań gwarantujących waloryzację świadczeń. Dodatkowo zespół powołany przez MSWiA zajmie się rozwiązaniem systemowym dotyczącym progresywnego wzrostu dodatków służbowych w zależności od stażu służby.

Porozumienie nie zamyka drogi do dalszych negocjacji innych postulatów dotyczących poprawy warunków służby i uposażenia. Ponadto w roku 2023 oczekujemy waloryzacji płac. Rozmowy w tej sprawie są już prowadzone z Komisją Krajową NSZZ „Solidarność”.

AY1I2800_Fotor

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …