Home / Baner / Konferencja „Wzmacnianie i obrona praw związków zawodowych w sektorze publicznym”

Konferencja „Wzmacnianie i obrona praw związków zawodowych w sektorze publicznym”

W dniach 25-26 maja br. przedstawiciel KSP NSZZ „Solidarność” Szymon Kokot wziął udział w międzynarodowej konferencji online „Wzmacnianie i obrona praw związków zawodowych w sektorze publicznym”, organizowanej przez European Federation of Public Service Unions (EPSU – Europejską Federację Związków Zawodowych Służb Publicznych).

Krajowa Sekcja Pożarnictwa jest jednym z 278 związków zawodowych służb publicznych krajów europejskich, zrzeszonych w EPSU. W konferencji wzięło udział około 100 delegatów z ponad 30 krajów, a za organizację wydarzenia odpowiadały również organizacje takie, jak EUROMIL (European Organisation of Military Association and Trade Unions – Europejska Organizacja Stowarzyszeń Militarnych oraz Związków Zawodowych) oraz EuroCOP (European Confderation of Police – Europejska Konfederacja Policyjna). Wydarzenie zostało zorganizowane w celu uruchomienia dwuletniego projektu: „Prawa związków zawodowych a wdrażanie dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w usługach publicznych”. Jest to wspólna inicjatywa EPSU i europejskich federacji związków zawodowych reprezentujących policję (EuroCOP) i personel wojskowy (EUROMIL).

EPSU meeting

Sekretarz generalny EPSU Jan Willem Goudriaan, sekretarz generalny EUROMIL Emmanuel Jacob i prezes EuroCOP Calum Steele otworzyli konferencję, podkreślając pozytywny charakter ich współpracy i potencjał projektu, który ma pomóc trzem federacjom w ich działaniach na rzecz obrony i poprawy praw związków zawodowych w sektorze usług publicznych.

Alexander de Backer z Uniwersytetu w Gandawie przedstawił wyniki badań zespołu skupiającego naukowców trzech uniwersytetów europejskich, którzy badali stan prawny oraz sytuację związków zawodowych w krajach europejskich. Prezentacja dotyczyła niektórych głównych zakazów lub ograniczeń praw związków zawodowych służb publicznych do organizowania lub podejmowania akcji protestacyjnych oraz negocjacji. Zwrócono uwagę na brak spójności w przepisach w zależności od kraju.

Adam Pokorny, kierownik działu Warunków Zatrudnienia w Dyrekcji ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej wyjaśnił następnie tło i nowe prawa, jakie daje dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy (TPWCD).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152

Ważną częścią projektu będzie monitorowanie transpozycji dyrektywy. Prelegent wyjaśnił, co dla związków zawodowych służb publicznych jest głównym powodem do niepokoju, wspominając klauzulę, która daje państwom członkowskim UE możliwość wyłączenia pracowników służb publicznych z części dyrektywy.

Podczas otwartej sesji kilku przedstawicieli związków zawodowych wyjaśniło wyzwania, przed którymi stoją, dochodząc swoich praw do organizowania się i negocjowania. Podczas gdy na Litwie pracownicy wygrali proces przeciwko pracodawcy zastraszającemu pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych, informacje z innych krajów (Portugalii, Grecji, Włoch, Wielkiej Brytanii i Słowacji) pokazywały liczne wyzwania w sferze obrony praw pracowniczych.

Nadja Salson, pracownica odpowiedzialna za politykę EPSU w kwestiach administracji krajowej i europejskiej, poruszyła sprawę dialogu społecznego w UE i jego możliwości wpływu na ochronę praw związków zawodowych. Zwróciła uwagę na trudności, jakie występują w kwestiach uznawania powszechnych praw pracowniczych w służbach mundurowych.

Carlos Carrion-Crespo, specjalista Międzynarodowej Organizacji Pracy ds. usług publicznych i użyteczności publicznej, przedstawił kilka szczegółów z obszernego badania prowadzonego wśród służb policyjnych na całym świecie, podając kilka przykładów różnic w przepisach obowiązujących w Europie. Podkreślił, że podobnie jak w przypadku urzędników państwowych, nie należy zakładać, że policja i personel wojskowy są automatycznie wyłączane z prawa do organizowania się lub negocjowania.

Następnie Carlos wziął udział w dyskusji panelowej wraz z belgijskim posłem do PE Philippe’em Lambertsem (Zieloni / EFA), Karin Brunzell, sekretarzem międzynarodowym związku zawodowego ST w Szwecji i dwoma kolegami z Irlandii – Antoinette Cunningham, sekretarz generalną związku policjantów AGSI i Ger Guinan, sekretarzem generalnym związku wojskowego PDFORRA.

Karin Brunzell wyjaśniła długoterminowy rozwój praw związkowych w całej służbie publicznej w Szwecji, obejmujący również personel policji i wojska oraz znaczenie współpracy, koordynacji i solidarności w zapewnianiu respektowania praw i negocjowaniu układów zbiorowych. Philippe Lamberts podkreślił znaczenie zabezpieczenia praw związków zawodowych w usługach publicznych, tak aby związki zawodowe mogły negocjować warunki płacy i zatrudnienia, kluczowe dla rekrutacji i utrzymania liczby oraz jakości personelu potrzebnego do zagwarantowania odpowiedniego poziomu usług publicznych.

Był to kluczowy punkt dla reprezentantów Irlandii, którzy prowadzą kampanie i lobbują, aby ich głosy związkowe zostały wysłuchane w obecnym przeglądzie rokowań zbiorowych w sektorze publicznym, z którego obecnie wyłączone są związki policyjne i wojskowe. Przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji Pracy podjął również tę kwestię, wyjaśniając, że MOP zajęła jasne stanowisko w sprawie związku między dialogiem społecznym i jego kluczowym znaczeniem w podtrzymywaniu morale pracowników i świadczeniu wysokiej jakości usług publicznych.

Richard Pond z EPSU zamknął konferencję, dziękując wszystkim prelegentom i uczestnikom za ich bieżący wkład, stanowiący dobrą podstawę dla projektu oraz badań i przyszłych debat zaplanowanych na kolejne 18 miesięcy. Wszyscy partnerzy z trzech federacji zostaną zaproszeni do udziału w kolejnym etapie – pięciu regionalnych seminariach, które rozpoczną się we wrześniu.

Opracowano na podstawie:

https://www.epsu.org/article/defending-and-strengthening-trade-union-rights-public-services

Szymon Kokot

Sprawdź również

IMG_4420a

Spotkanie związkowe na Podkarpaciu

W dniach 9-10 czerwca br. odbyło się spotkanie Porozumienia Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego. ...