Międzynarodowa Konferencja na temat raka w Straży Pożarnej

Już 4 lutego, w Światowym Dniu Walki z Rakiem, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja na temat raka w Straży Pożarnej, zorganizowana przez  grupę inicjatywną cfbt.pl.

Konferencja kompleksowo omówi problematykę raka w straży: od uwarunkowań prawnych, poprzez zagrożenia i profilaktykę do systemu opieki zdrowotnej i działań wspierających. W konferencji weźmie udział szereg podmiotów oraz specjalistów z wielu dziedzin, w tym również prelegenci zagraniczni. Jednym z prelegentów będzie Przewodniczący KSP NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz.

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się wykorzystując następujący link: https://app.evenea.pl/event/rak/. Znajdują się tam podstawowe informacje. Dalsze instrukcje zostaną przekazane zarejestrowanym uczestnikom w przeddzień konferencji.

konferencja

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …