Trwają prace nad nowym umundurowaniem

W siedzibie Komendy Głównej PSP odbyło się kolejne spotkanie robocze zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, którego zadaniem jest opracowanie wymagań jakościowych i norm należności  nowego umundurowania planowanego do wprowadzenia do użytkowania w Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół pracował pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofa Hejduka.

Członkowie zespołu zapoznali się z  dokumentacją, dokonali analizy parametrów technicznych oraz walorów ergonomicznych ubrań, w tym zgodności z przyjętą koncepcją nowych przedmiotów umundurowania.

Aktualnie w  fazie końcowej są prace nad projektem rozporządzenia w sprawie umundurowania strażaków PSP.

ubr1

ubr2

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP
Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Banaczkowski, Gabinet Komendanta Głównego

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …