Nowy Rektor – Komendant w SGSP

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji odwołany został dotychczasowy Rektor-Komendant st. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski. Na wniosek komendanta głównego PSP, minister Mariusz Kamiński z dniem 26 stycznia 2021 r. wyznaczył dotychczasowego dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności PSP – st. bryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego, na stanowisko Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

St. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. W 2016 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej.

W 1999 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej PSP. W latach 2009-2016 był zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności PSP. W okresie od 2016 r. do 2019 r. w Centrum Naukowo – Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym był kierownikiem najpierw Działu Samodzielnych Ekspertów, a następnie Centrum Dronów. W 2019 r. komendant główny PSP powierzył mu pełnienie obowiązków dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności a w 2020 r. otrzymał mianowanie na niniejsze stanowisko.

Wielokrotnie uczestniczył w misjach pomocowych m.in. po powodzi w Niemczech (2002), tsunami na Sri Lance (2004), trzęsieniu ziemi w Pakistanie (2005). Dowodził działaniami polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej m.in. na Haiti (2010), w Nepalu (2015), w Bejrucie (2020).

W 2014 r. sprawował funkcję Przewodniczącego Grupy Regionalnej Europa/Afryka/Bliski Wschód w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG).

W 2015 r. odznaczony został przez Ministra Spraw Zagranicznych Odznaką Honorową „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

feltynowski1

feltynowski2

Opracowanie: Zespół Prasowy KG PSP
Zdjęcia: SGSP oraz MSWiA

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …