Home / Baner / Spotkanie ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA

Spotkanie ze związkami zawodowymi służb mundurowych MSWiA

We wtorek (17 grudnia br.) w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Krajową Sekcję Pożarnictwa  NSZZ „Solidarność” reprezentował  wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz.  Ze strony MSWiA w spotkaniu wziął także udział Edward Zaremba, pełnomocnik ministra spraw wewnętrznych i administracji ds. związków zawodowych.

Jednym z głównych tematów rozmowy były styczniowe podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA. Projekty rozporządzeń MSWiA wprowadzających indywidualne podwyżki uposażeń funkcjonariuszy formacji resortu, wynikające z podpisanego 8 listopada 2018 r. porozumienia pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i administracji oraz stroną społeczną, opracowane zostaną po uzgodnieniu ich kształtu ze stroną związkową.

Podczas spotkania szef MSWiA poinformował również o planowanej wysokości dodatkowych świadczeń pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Byłoby to rozwiązanie motywujące w postaci dodatków. Zgodnie ze wstępnymi propozycjami resortu – po 25 latach służby świadczenie motywacyjne wynosiłoby miesięcznie 1,5 tys. zł, a po 28 latach i 6 miesiącach służby wynosiłoby miesięcznie 2,5 tys. zł.

Na wtorkowym spotkaniu po raz kolejny rozmawiano o podniesieniu norm wyżywienia oraz związanych z nimi równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie. Zaplanowano podniesienie równoważnika pieniężnego przysługującego w zmian za wyżywienie w naturze do następujących kwot: za normę wyżywienie szkolną – 18 zł, lotniczą – 22 zł, uzupełniającą – 7 zł. W odniesieniu do policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w okresie od 1 listopada do 31 marca pełnią służbę na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, przewidziano podwyższenie normy wyżywienia przysługującej w naturze oraz równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie w naturze do 12 zł.  W tym zakresie trwają już prace w resorcie. Zakłada się, że projektowane regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Minister Mariusz Kamiński zapowiedział również, że w pierwszym kwartale 2020 r. powstanie zespół do spraw opracowania nowego programu rozwoju służb MSWiA na lata 2021-2024. Będzie to podobne rozwiązanie do realizowanego obecnie Programu Modernizacji i pozwoli finansować dalszy rozwój instytucji odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo.

Na spotkaniu rozmawiano też o artykule 15a ustawy emerytalnej. MSWiA przygotuje warianty rozwiązania tej kwestii wraz z wyliczeniami finansowymi. Następnie propozycje te zostaną przedstawione do analizy stronie społecznej.

Szef MSWiA przypomniał, że resort pracuje nad wprowadzeniem zmian związanych z ochroną prawną funkcjonariuszy. Chodzi między innymi o podniesienie kar za czynną napaść, naruszenie nietykalności lub znieważanie funkcjonariusza.

Minister Mariusz Kamiński  poinformował, że ekwiwalent pieniężny za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego, który powstał po 6 listopada 2018 r., czyli po dacie ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., zostanie wypłacony w wysokości 1/21 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

zwiazki_spotkanie_www

Sprawdź również

wlkp2

Posiedzenie wielkopolskiej sekcji pożarnictwa

W dniach 6 i 7 lipca 2020 roku w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Międzyregionalnej ...