Home / Baner / Spotkanie Komendanta Głównego PSP ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Państwowej Straży Pożarnej

Spotkanie Komendanta Głównego PSP ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Państwowej Straży Pożarnej

23 grudnia 2019 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z przedstawicielami ogólnokrajowych organizacji związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania było uzgodnienie zasad rozdziału podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, planowanych od 1 stycznia 2020 r. w wysokości przeciętnie 500 zł brutto na etat (z uwzględnieniem nagrody rocznej w wysokości 37,97 zł).

Spotkaniu przewodniczył:
bryg. Andrzej BARTKOWIAK – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Stronę służbową reprezentowali również:

mł. bryg. Arkadiusz PRZYBYŁA – Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
st. bryg. Tomasz ZAJĄC – p.o. Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
st. bryg. Piotr STRAWA – Z-ca Dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP;
Pan Stanisław RYBICKI – główny specjalista w Biurze Kadr i Organizacji KG PSP;
bryg. Rafał ADAMIEC – Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentowali:
Bartłomiej MICKIEWICZ – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;
Paweł DELA – Wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”;

Podczas spotkania ustalono, że od 1 stycznia 2020 r. podwyżka wyniesie 380 zł w grupach uposażenia zasadniczego, w równej kwocie dla wszystkich strażaków. Ponadto uwzględniona zostanie wysługa lat.
Strony przewidziały również wolne środki na ewentualne awanse w stopniach i przeszeregowania poprzez pozostawienie łącznie kwoty 15,78 zł na etat.

Powyższe ustalenia powodują, że w Państwowej Straży Pożarnej na ten cel rozdysponowana jest kwota 500 zł. Na kwotę tę składa się:

  • podwyżka w każdej grupie – 380 zł (średnio 379,96 zł na etat);
  • wzrost wysługi – średnio 66,34 zł na etat;
  • 1/12 równowartości nagrody rocznej – średnio 37,97 zł na etat;
  • awanse w stopniach – średnio 11,55 zł na etat;
  • przeszeregowania związane z projektowanym rozporządzeniem Ministra SWiA
    w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej – średnio 4,18 zł na etat, pozostawione w budżetach komend wojewódzkich PSP na potrzeby całego województwa oraz w budżetach jednostek centralnych.

Zasady rozdziału wskazanych wyżej środków na awanse w stopniach i przeszeregowania będą podlegać uzgodnieniu ze stroną społeczną odpowiednich szczebli.

spotkanie_kg_2

spotkanie_kg_3

spotkanie_kg_1

Sprawdź również

wlkp2

Posiedzenie wielkopolskiej sekcji pożarnictwa

W dniach 6 i 7 lipca 2020 roku w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Międzyregionalnej ...