Zwołanie Walnego Zjazdu Delegatów Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ zwołała na dzień 12 września 2018 roku Walny Zjazd Delegatów.

UCHWAŁA

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …