Informacja z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ z dnia 7 czerwca 2018 roku.

W  dniu 7 czerwca w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność”.

W trakcie posiedzenia ustalono:

 1. Rada podjęła Uchwałę w sprawie zwołania sprawozdawczo – wyborczego Walnego Zebrania Delegatów  na dzień 12 września 2018r. Rada w czasie rozpatrywania terminu WZD wzięła pod uwagę okres urlopowy, oraz inne okoliczności utrudniające wcześniejsze zwołanie posiedzenia WZD. Rada przyjęła również Uchwałę o rozliczeniu kosztów poniesionych na organizację WZD  22 – 24 maja 2018r.
 1. Przyjęto Stanowisko w sprawie projektu Zarządzenia Komendanta Głównego PSP zmieniającego wymagania i wzory ubrania specjalnego wg normy PN-EN 469 oraz wdrożenia kurtki lekkiej według normy PN-EN 15614.
 1. Postanowiono wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych z zapytaniem
  o ustalenie możliwości tworzenia „kompletu” ubrania specjalnego z elementów objętych dwoma innymi normami bezpieczeństwa jak również z wnioskiem
  o ustalenie, który wzór ubrania będzie obowiązujący czy wg załącznika nr 8
  w rozporządzeniu MSWiA czy też wg wzoru zawartego w projekcie Zarządzenia KG PSP.
 1. Przyjęto Uchwałę o przyjęciu Regionalnej Sekcji Pożarnictwa Wielkopolski NSZZ ”Solidarność” po uzupełnieniu  dokumentów potrzebnych
  do funkcjonowania w Krajowej Sekcji Pożarnictwa.
 1. Przyjęto Uchwały o wyrejestrowaniu świętokrzyskiej i lubelskiej sekcji międzyregionalnej pożarnictwa.

Ponadto na wniosek Przewodniczącego, Rada Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ”Solidarność” w głosowaniu tajnym powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego kol. Bartłomiejowi Mickiewiczowi.

Szczegółowe dokumenty dotyczące posiedzenia zostaną przedstawione niebawem.

 

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …