Pismo Przewodniczącego KSP w sprawie dodatków motywacyjnych skierowane do Pana Komendanta Głównego

Poniżej przedstawiamy pismo Przewodniczącego KSP w sprawie dodatków motywacyjnych skierowane do Pana Komendanta Głównego.

PISMO

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …