Pismo Przewodniczącego KSP do Komendanta Głównego PSP w sprawie przepisu kwalifikacyjnego i płacowego.

W związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, Przewodniczący KSP zwrócił się do Pana Komendanta z wnioskiem o wskazanie sposobu realizacji polityki kadrowej w  jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Powodem skierowania prośby o interpretację jest fakt, iż nowe tzw. rozporządzenie kwalifikacyjne zniosło część starych stanowisk, oraz wprowadziło nowe. Niestety wraz z nowym przepisem kwalifikacyjnym nie zmieniono rozporządzenia MSWiA w sprawie uposażenia  strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili ostatnim obowiązującym przepisem w tym zakresie jest Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W wyniku rozbieżności w przepisie kwalifikacyjnym i płacowym, w chwili obecnej występują trudności w interpretacji przepisów a co za tym idzie problemy w prowadzeniu polityki kadrowej w PSP polegającej  m.in. na przeszeregowaniu na nowe stanowiska (ponieważ nie ma do nich przypisanych grup), przywracaniu na poprzednie zajmowane stanowisko (w kilku przypadkach zlikwidowano stare stanowiska a równorzędne nowe nie mają przypisanych grup) czy też awansowaniu na nowo utworzone stanowiska.

W związku z powyższym Pan Przewodniczący zwrócił się do Pana Komendanta Głównego PSP o jasną interpretację przepisów i wyjaśnienie jak realizowana ma być polityka kadrowa do momentu wejścia w życie właściwych przepisów.

PISMO

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …