Ruszyły prace podzespołu ds. służb mundurowych w ramach Rady Dialogu Społecznego

W dniu 2 marca 2016 r. podczas posiedzenia Zespołu problemowego ds. Usług publicznych w ramach Rady Dialogu Społecznego na wniosek OPZZ i Forum Związków Zawodowych został powołany podzespół ds. służb mundurowych .

W dniu 9 marca 2016 r. odbyło pierwsze robocze posiedzenie podzespołu w trakcie którego przyjęto ustalenia organizacyjne oraz wstępnie zatwierdzono zakres tematów którymi w pierwszej kolejności podzespół będzie się zajmował.

W spotkaniu wzięli udział:

 • Barbara Smolińska – Przewodnicząca Zrzeszenia ZZ Służby Celnej RP (OPZZ)
 • Arkadiusz Pytlak – Wiceprzewodniczący Zrzeszenia ZZSC RP (OPZZ)
 • Krzysztof Oleksak- Przewodniczący ZK ZZS „FLORIAN” (OPZZ)
 • Mariusz Tyl – Przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej (FORUM ZZ)
 • Krzysztof Hetman – Przewodniczący NSZZ Pracowników Pozarnictwa (FORUM ZZ)
 • Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW (FORUM ZZ)
 • Robert Osmycki – Przewodniczący SKP NSZZ Solidarność (NSZZ „Solidarność”   )
 • Bartłomiej Mickiewicz – Sekretarz SKP NSZZ Solidarność (NSZZ „Solidarność” )
 • Jerzy Wielgus – Przewodniczący Rady Sekretariatu Służb Publicznych (NSZZ „Solidarność” )

Ustalono m.in. , że w ramach podzespołu będą rozpatrywane tematy:

 • realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 03.03.2015r. sygn. akt K39/13 poprzez włączenie funkcjonariuszy Służby Celnej do ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, w tym analiza „15 a” ustawy ,
 • przywrócenie regulacji prawnych dla funkcjonariuszy wszystkich służb mundurowych dotyczących świadczenia w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim w wysokości 100 % uposażenia,
 • uchwalenie ustawy modernizacyjnej na lata 2016-2019 dla wszystkich służb mundurowych,
 • wprowadzenie regulacji dotyczących   100% wymiaru uposażenia za przedłużony czas służby ,
 • analiza potrzeb zatrudnienia w związku z obecną sytuacją międzynarodową (terroryzm , wzmożona migracja , potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa).
 • analiza bezpieczeństwa pełnienia służby przez funkcjonariuszy we wszystkich służbach
 • zabezpieczenie budżetowe na bezpieczeństwo wzorem MON stały % PKB.

3 2 1

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …