Informacja o zwołaniu Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ Robert Osmycki zaplanował na dni 21 i 22 kwietnia 2016 roku posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Posiedzenie odbędzie się w Legnicy.

Tematami omawianymi na posiedzeniu będą :

1. Omówienie bieżącej sytuacji w Państwowej Straży Pożarnej

2. Podjęcie decyzji o dalszych działaniach Sekcji.

3. Sprawy zgłoszone przez Członków.

 

Na posiedzenie został zaproszony między innymi Komendant Główny PSP.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …