Spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa z Dolnośląską Sekcją Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 04-03-2016 roku w Legnicy odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ ze strażakami z Dolnośląskiej Regionalnej Sekcji Pożarnictwa

W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Robert Osmycki i członek Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa Bartłomiej Mickiewicz, a jako gospodarz spotkania Przewodniczący Dolnośląskiej Sekcji Pożarnictwa Wiesław Wojciechowski.

Ze strony służbowej w spotkaniu brał udział Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny, oraz Komendant Miejski PSP we Wrocławiu st. bryg. Tomasz Newlaczy oraz p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół.

Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:

 1. Bieżące prace Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa oraz priorytety na najbliższe miesiące w zakresie zmian w przepisach dotyczących PSP tj:
  1. rozporządzenia o czasie służby w części dotyczącej rozliczania czasu służby za święta w soboty (zrealizowanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego) oraz utworzenia zapisów § 16 rozporządzenia pozwalających w sposób uczciwy rozliczać czas przeznaczony na doskonalenie zawodowe, szkolenia, ćwiczenia
   i egzaminy w czasie wolnym strażaków PSP
  2. rozporządzenia kwalifikacyjnego strażaków, w zakresie ujętym załącznikiem nr 6 (wygaszonym z dniem 31 grudnia 2013r) ale tylko w części uzasadnionej potrzebami służby.
  3. Rozporządzenia o umundurowaniu strażaków, tak aby było możliwe wprowadzenie kompletnej wymiany umundurowania do Ustawy modernizacyjnej.
  4. Zasady Doskonalenia Zawodowego w PSP –weryfikacja wytycznych i dostosowująca do bieżących potrzeb służby.
 2. Poinformowano o rozpoczęciu prac nad projektem Ustawy modernizacyjnej dla służb mundurowych na lata 2017-2020
 3. Omówiono sprawę zaległych nadgodzin – wyrok Trybunału Konstytucyjnego i sposób zwrotu zaległych nadgodzin .
 4. Omówiono zasady wypłacania dodatku szkodliwego funkcjonariuszom, oraz omówiono problemy w tym zakresie w komendach województwa dolnośląskiego.
 5. Omówiono zasady jakie obowiązują strażaków w zakresie dyżurów domowych i sposobu wyznaczania do pełnienia takich dyżurów.

Dolnośląski KW przedstawił plany działania Dolnośląskiej Komendy Wojewódzkiej na najbliższy okres. Pan Komendant podkreślił iż dołoży wszelkich starań, aby Dolnośląska Komenda Wojewódzka wywiązywała się z powierzonych zadań w sposób merytoryczny.

Odpowiadając na pytania Pan Komendant poruszał między innymi sprawę rozdziału środków rzeczowych na poszczególne KP/KM będących w dyspozycji Komendanta Wojewódzkiego. Poruszono również sprawę BHP podczas użytkowania samochodów bojowych, a także zasadność używania niektórych pojazdów funkcjonujących w strukturach PSP

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …