Podlascy związkowcy omówili bieżącą sytuację w PSP

W Białymstoku, 24 czerwca br., odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Związkowcy omówili bieżącą sytuację w Państwowej Straży Pożarnej oraz spotkali się z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP.

W siedzibie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zebranych przywitał Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Eugeniusz Formejster. W swoim wystąpieniu podziękował za aktywną działalność związkową strażaków. Podkreślił, że Sekcja jest jedną z najprężniejszych struktur w Regionie, na którą można liczyć w każdej sytuacji. Wiceprzewodniczący ZR przypomniał także o zagrożeniach dla gospodarki i społeczeństwa Polski, poszczególnych przedsiębiorstw, pracowników i obywateli wynikających z wprowadzenia Zielonego ładu w formie forsowanej na siłę przez Komisję Europejską. Podlascy strażacy zebrali dotychczas 1479 podpisów pod referendum ws. Zielonego Ładu, 10 maja w kilkadziesiąt osób brali udział w wielkiej manifestacji organizowanej przez NSZZ „Solidarność”, a także licznie wsparli manifestację rolników w dniu 6 marca. Następnie Przewodniczący MPSP Maciej Łozowski omówił przebieg ostatniej Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

W drugiej części spotkania związkowcy spotkali się ze stroną służbową, którą reprezentowali: Podlaski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. mgr inż. Janusz Kondrat oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Marcin Wierel. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP omówił zmiany kadrowe jakie zaszły w ostatnim czasie w kierownictwie i przedstawił zakres obowiązków swoich zastępców.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat stanu finansowego jednostek organizacyjnych PSP z terenu województwa. W chwili obecnej brakuje środków m.in. na rekompensatę za przedłużony czas służby jak również nie ma dodatkowych pieniędzy nowy dodatek wprowadzający. Komendanci poinformowali także, że faktyczny stan budżetów rzeczowych komend będzie możliwy do oszacowania dopiero po podwyżkach cen mediów, które od lipca dotkną także jednostki organizacyjne PSP. Podlaski Komendant Wojewódzki PSP poinformował, że o brakach w budżetach komend na bieżąco informuje Komendę Główną PSP, planowane jest także zwrócenie się o wsparcie do Wojewody Podlaskiego.

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP przedstawił także kwestie limitów na szkoły pożarnicze jakie otrzymało nasze województwo oraz zasady, które będą obowiązywać przy naborze. M.in. powrócić ma odpłatność za studia w Akademii Pożarniczej.

Związkowcy zwrócili się do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o przedstawienie komendantom miejskim/powiatowym pomysłu powołania międzyzakładowych kas zapomogowo-pożyczkowych. Działaniem takiej kasy, na podstawie umów między komendami, mogłoby zastać objęte całe województwo. Zwiększenie ilości członków KZP wpłynęłoby na wysokość udzielanych pożyczek. Kasy zapomogowo- pożyczkowe mają na celu wsparcie pracowników poprzez udzielanie pożyczek krótko- i długoterminowych oraz zapomóg w razie trudnej sytuacji losowej członków kasy. Są one alternatywą dla drogich pożyczek-chwilówek czy wysoko oprocentowanych kredytów i dają pracownikom możliwość podreperowania budżetu na bardzo korzystnych warunkach.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich komend z terenu województwa.

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …