Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa Wielkopolski. Na zaproszenie Sekcji w zebraniu uczestniczył pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie bryg. Tomasz Lewandowski.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący Regionalnej Sekcji Bogumił Goździk, który przedstawił bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem PSP. Poruszono zostały także kwestie manifestacji przeciwko Zielonemu Ładowi i dalszych działań Związku w tym temacie.

W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” kol. Marcin Dzięgielewski oraz kol. Łukasz Stefański, który przeprowadził szkolenie z zakresu organizacji budżetów komend i finansów związków.

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …