Współcześni Rycerze Św. Floriana – wystawa pokonkursowa

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa zorganizowało XXI edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Współcześni rycerze Św. Floriana”. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom konkursu odbyło się 18 maja 2024 r. podczas Nocy Muzeów.

Głównym celem konkursu było zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia człowieka, jak również zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowała się komisja przyznając nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Spośród 675 nadesłanych na konkurs prac z 60 przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkół województwa podkarpackiego. 11 osób zostało nagrodzonych i 32 osoby wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, o czym świadczy bardzo duża ilość prac, która wpływa na konkurs. Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu komisja jury i jego organizatorzy dostrzegają potrzebę jego kontynuowania w latach następnych.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która jest jednym ze sponsorów i patronów konkursu, podczas otwarcia wystawy reprezentował Michał Czyrek – Członek Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. podkarpackiego.

Wystawa prac czynna od 18.05.2024 r. do 30.06.2024 r. Wstęp bezpłatny.

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …