Spotkanie dotyczące rozdziału podwyżek

30 stycznia 2024 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie nadbryg. dr. inż. Mariusza Feltynowskiego komendanta głównego PSP z przedstawicielami central związków zawodowych działających w strukturach PSP. Głównym celem spotkania było uzgodnienie zasad rozdysponowania środków na podwyżki w tym roku.

421921942_694328296218834_7465917056143525865_n

W spotkaniu stronę służbową dodatkowo reprezentowali bryg. Paweł Frysztak – zastępca komendanta głównego PSP; st. bryg. Paweł Fliszkiewicz prorektor-zastępca komendanta Akademii Pożarniczej – pełnomocnik komendanta głównego PSP ds. związków zawodowych; st. bryg. Rafał Zdziennicki – p.o. dyrektora Biura Kadr KG PSP; st. bryg. Jarosław Kociołek – p.o. dyrektora Biura Finansów KG PSP. Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Tomasz Richert – wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”; Maciej Łozowski – wiceprzewodniczący KSP NSZZ „Solidarność”.

Podczas spotkania wspólnie uzgodniono zasady rozdysponowania środków na podwyżki w tym roku. W związku ze wzrostem kwoty bazowej o 20%,  wzrasta przeciętne uposażenie (bez nagrody rocznej) o kwotę 1.340 zł na etat miesięcznie, na podstawie której ustala się stawkę kwotową w grupie uposażenia zasadniczego strażaka i wynikającego z tego wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat. Zgodnie z powyższym wystąpiła konieczność zmiany rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawione zasady zmierzają do obligatoryjnego rozdysponowania kwoty podwyżki, na wzrost stawki kwotowej w każdej grupie uposażenia zasadniczego wraz ze związanym z tym wzrostem uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat – kwota ok. 1278 zł. Pozostała kwota, tj. ok. 62 zł zostanie rozdysponowana przez kierowników jednostek organizacyjnych na skutki związane z przeszeregowaniem strażaków na wyższe stanowiska służbowe oraz wzrost innych składników uposażenia.

Przedstawiciele wszystkich ogólnopolskich struktur związków zawodowych działających w Państwowej Straży Pożarnej wspólnie i w porozumieniu zaakceptowali przedstawione zasady podziału kwoty podwyżki od dnia 1 stycznia 2024 roku. Kwota podwyżki przeznaczona na inne składniki uposażenia będzie podlegała dodatkowym uzgodnieniom z zakładowymi strukturami związków zawodowych.

Przygotowany projekt przedstawionego powyżej rozwiązania, zostanie przekazany do Departamentu Budżetu MSWIA celem dalszego procedowania.

424638489_694328416218822_963137283239051518_n

421981063_694328356218828_6886990866225278285_n

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …