„Solidarność” kontynuuje działania zmierzające do realizacji postulatów

W poniedziałek 21 listopada br. odbyło się zdalne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Głównym tematem obrad były dalsze działania protestacyjne, w kontekście zawieszenia Marszu Godności i podjęcia rozmów z Premierem RP ws. postulatów zgłaszanych przez NSZZ „Solidarność”.

rada 1

Przedstawiciele poszczególnych struktur wojewódzkich wypowiedzieli się na temat ilości osób, które miały wziąć udział w Marszu Godności. Wszystkie struktury poinformowały też o determinacji członków Związku do dalszych działań. Na podstawie zebranych informacji do udziału w manifestacji było gotowych ponad 3200 strażaków. W trakcie posiedzenia Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz, skierował do członków Związku i wszystkich struktur zaangażowanych w organizację protestu słowa podziękowania za pełną mobilizację i liczną gotowość do udziału w manifestacji.

Członkowie Rady pozytywnie ocenili inicjatywę powołania zespołu roboczego Solidarność -Rząd, gdyż daje on nadzieję na wypracowanie systemowych rozwiązań dotyczących regulacji płacowych i podwyżek w sferze finansów publicznych. Podkreślono, że niezwykle istotne jest, że w rozmowach uczestniczy czynny funkcjonariusz, Przewodniczący KSP Bartłomiej Mickiewicz. Na spotkaniu, które odbyło się 17 listopada przedstawiciel środowiska mundurowego przedłożył oczekiwania funkcjonariuszy co do wzrostu uposażeń, w związku z szeregiem dodatkowych zadań realizowanych w ostatnich latach. Poruszona została również kwestia urealnienia budżetów komend i konieczność doetatyzowania formacji.

Mając powyższe na uwadze Rada KSP NSZZ „Solidarność” zdecydowała o zorganizowaniu pikiety rotacyjnej pod KPRM w celu wsparcia negocjacji. Upoważniono też przewodniczącego KSP do przedłożenia decyzji Rady KSP na posiedzeniu Rady Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ SOLIDARNOŚĆ i skoordynowania akcji z innymi strukturami Związku. Postanowiono też o kontynuowaniu realizowanych dotychczas form protestu, a inne działania uzależniono od przebiegu rozmów.

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …