Home / Baner / Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Komunikat z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ SOLIDARNOŚĆ

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
Obrady otworzył Wiceprzewodniczący Bartłomiej Mickiewicz. W trakcie posiedzenia przedstawiono działania Prezydium od ostatniego posiedzenia Rady, a także bieżącą sytuację w PSP. Podczas posiedzenia omówiono m.in. przebieg negocjacji dotyczących wdrożenia założeń porozumienia z dn. 8 listopada 2018 r. zawartego między MSWiA, a związkami zawodowymi (drugie spotkanie w tej sprawie odbyło się w godzinach porannych przed posiedzeniem Rady), a także propozycje KG PSP odnośnie wprowadzenia nowych sortów umundurowania dla strażaków.

  • Rada KSP, na podstawie opinii przekazanych z sekcji regionalnych / międzyregionalnych, podjęła uchwałę o przyjęciu negatywnej opinii w sprawie projektu przepisu ws. stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP (opinia).
  • W związku z wpłynięciem projektu zmiany rozporządzenia ws. pełnienia służby przez strażaków PSP, Rada KSP upoważniła Prezydium do przygotowania stanowiska w tej sprawie.
  • Rada KSP upoważniła Prezydium również do zwrócenia się do Komendanta Głównego PSP celem wyjaśnienia trybu i przyczyn wprowadzenia zmian w zarządzeniu ws. polityki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP.
  • W związku z napływającymi informacjami o próbach podejmowania przez stronę służbową działań naruszających uprawnienia i gwarancje swobody i niezależności działalności związków zawodowych Rada KSP przyjęła uchwałę w powyższej sprawie (uchwała).

PHOTO-2019-04-03-14-19-08

Sprawdź również

łódź rada

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”

W dniu 14 września 2021 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Łódzkiej Sekcji ...