Posiedzenie prezydium KSP NSZZ ”Solidarność”

komunikat_ posiedzenie prezydium _maj_2014_Page_1W dniach 19 – 20 maja br. w Zduńskiej Woli odbyło się posiedzenie robocze Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność.
Podczas posiedzenia szczegółowo omówiono i skonsultowano projekt Porozumienia o współpracy pomiędzy Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Krajową Sekcją Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
Porozumienie nad którym pracuje KSP ma na celu poprawę i usprawnienie współpracy i przepływu informacji, w zakresie współpracy stron, w szczególności: opiniowania, konsultacji i uzgodnień w sprawach funkcjonariuszy i pracowników cywilnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
Kolejnym punktem spotkania było omówienie propozycji ubezpieczeń jakie na WZD przedstawiła grupa brokerska MENTOR. Nowe ubezpieczenia miały zostać podpisane 21 maja a co za tym idzie w każdej jednostce organizacyjnej PSP powinni się pojawić przedstawiciele PZU i MENTORA w celu przedstawienia pełnej oferty ubezpieczeniowej.
Omówiono również druk 2331 czyli Projekt USTAWY o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów – w tym w zakresie deregulacji zawodu strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Każdy kto chciałby zapoznać się z treścią projektu ustawy odnajdzie ją pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2331
Krajowa Sekcja Pożarnictwa podjęła również prace nad przygotowaniem wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych o dodatkowy zapis w rozporządzeniu regulującym czas służby funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, aby każda godzina pracy strażaka PSP wykonywana na polecenie właściwego Komendanta PSP była godziną czasu służby.
Nie bez kontrowersji i burzliwych opinii pozostała podczas spotkania prezydium sprawa przepisu który już na dniach wejdzie w życie, a dotyczy 80% za zwolnienie lekarskie. Do dziś nie wiadomo na jakiej podstawie lekarz, orzekać będzie czy zwolnienie lekarskie funkcjonariusza jest w związku ze służbą czy też nie.
Wiceprzewodniczący KSP kol. Damian Kochoń szczegółowo omówił i przedstawił zakres prac Zespołu do spraw przepisów płacowych i kwalifikacyjnych działającego przy Komendancie Głównym Państwowej Straży Pożarnej.
Podczas obrad przedstawiono również współprace Grupy Wyszechradzkiej i planowanego na dni 10 – 14 września spotkania jej członków.
Kolejną sprawą było udzielenie przez Prezydium Krajowej Sekcji Pożarnictwa pełnego poparcia dla kolegów z województwa łódzkiego.List do Przewodniczącego Łódzkiego ZZS „Florian” dostępny pod adresem:
http://www.skpnszz.org/downloads/2014r/maj/List_do_podolskiego_2014.pdf
Na zakończenie omówiono funkcjonowanie Krajowej Sekcji Pożarnictwa w najbliższej przyszłości oraz sprawy związane bezpośrednio z Walnym Zjazdem Delegatów. Właśnie wszystkie te wydarzenia możemy spłętować słowami ks. Jerzego Popiełuszki:
„Solidarność” to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideałach, które są zdolne przemieniać świat na lepsze” – pamiętajmy o tych jakże wymownych słowach, pamiętajmy o znaczeniu słowa SOLIDARNOŚĆ.

Przewodniczący
Krajowej Sekcji Pożarnictwa
NSZZ ”Solidarność”
Robert Osmycki

komunikat_ posiedzenie prezydium _maj_2014

Sprawdź również

Funkcjonariusze chcą realnego zrównania uposażeń z żołnierzami

Struktury Związku zrzeszające mundurowych przyjęły wspólne stanowisko krytycznie oceniające pomysł zrównania uposażeń tylko w pierwszych grupach …