Współcześni Rycerze Św. Floriana – wystawa pokonkursowa

Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Dział Historii Pożarnictwa zorganizowało XXI edycję wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci pod hasłem: „Współcześni rycerze Św. Floriana”. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom konkursu odbyło się 18 maja 2024 r. podczas Nocy Muzeów.

Głównym celem konkursu było zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia człowieka, jak również zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

Podstawowymi kryteriami, którymi kierowała się komisja przyznając nagrody i wyróżnienia były: temat pracy, technika, samodzielność wykonania oraz ogólny wyraz artystyczny. Spośród 675 nadesłanych na konkurs prac z 60 przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkół województwa podkarpackiego. 11 osób zostało nagrodzonych i 32 osoby wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli, o czym świadczy bardzo duża ilość prac, która wpływa na konkurs. Ze względu na poruszoną tematykę i przesłanie konkursu komisja jury i jego organizatorzy dostrzegają potrzebę jego kontynuowania w latach następnych.

Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, która jest jednym ze sponsorów i patronów konkursu, podczas otwarcia wystawy reprezentował Michał Czyrek – Członek Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” woj. podkarpackiego.

Wystawa prac czynna od 18.05.2024 r. do 30.06.2024 r. Wstęp bezpłatny.

Sprawdź również

Służby mundurowe tematem Forum Młodych

Służby mundurowe – to temat przewodni Forum Młodych NSZZ „Solidarność” 2024. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła …