Pożegnanie śp. nadbryg. w st. spocz. Marka Jasińskiego

W Łodzi 21 maja 2024 roku  odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. nadbrygadiera w stanie spoczynku Marka Jasińskiego, byłego wiceprzewodniczącego Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz byłego Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  

Po mszy świętej kondukt pogrzebowy odprowadził Pana Generała na miejsce spoczynku na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Smutnej w Łodzi.

W ostatnim pożegnaniu śp. nadbrygadiera w stanie spoczynku Marka Jasińskiego uczestniczyli: rodzina, przyjaciele, funkcjonariusze i pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawiciele Klubu Generałów PSP RP i szerokie grono osób, które spotkał na swej zawodowej i prywatnej drodze. Udział wzięli również przedstawiciele KSP NSZZ „Solidarność” oraz Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego.

Marek Jasiński pracę zawodową rozpoczął w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi na stanowisku oficera ds. operacyjnych. 1 lipca 1992 roku został powołany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Łodzi. 11 grudnia 1997 roku awansował na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego PSP, a we wrześniu 2000 roku także na stanowisko Zastępcy Szefa Obrony Cywilnej Kraju. 4 maja 1999 roku Prezydent RP nadał Markowi Jasińskiemu stopień generalski nadbrygadiera. W ramach działalności w NSZZ „Solidarność” Marek Jasiński brał udział m.in. w pracach nad utworzeniem i wdrożeniem ustawy o PSP. 

Nadbrygadier Marek Jasiński miał 70 lat. 

Sprawdź również

Ujawniono plany rządu ws. przyszłorocznych podwyżek dla budżetówki

Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przyjęto makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 …