Czy ofiary nasze nie pójdą na marne, czy niespełnione sny powstaną z mogił…? – płk Łukasz Ciepliński

wyklęci

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …