Kiedy strażacy dostaną podwyżki? Solidarność ponagla ministerstwo.

W związku z brakiem zmian rozporządzenia w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, które pozwoliłyby wdrożyć podwyżki w kształcie uzgodnionym ze związkami zawodowymi, przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz skierował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W piśmie poproszono o określenie terminu realizacji tegorocznych podwyżek.

Całe pismo poniżej.

ksp-12-02-2024_termin_podwyżki-1

ksp-12-02-2024_termin_podwyżki-2

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …