Postępowanie dyscyplinarne w PSP oraz budżet Komendy Powiatowej jako tematy szkolenia lubelskich strażaków

W Dworze Choina koło Świdnika odbyło się szkolenie lubelskich strażaków z gościnnym udziałem przedstawicieli prezydium Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. łódzkiego. Podczas szkolenia poruszono dwa ważne aspekty funkcjonowania formacji tj. prawne ramy postępowania dyscyplinarnego oraz praktyczną wiedzę z finansów komendy.429332429_812834580673185_2605212124620815991_n

W pierwszym etapie szkolenia strażacy poznali zasady funkcjonowania komendy pod względem finansowym w tym podział budżetu na paragrafy, zasady przesunięć między paragrafami oraz uprawnienia związku zawodowego w kwestiach finansowych. Szkolenie prowadził mł. bryg. Maciej Piszczek przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność woj. lubelskiego z merytorycznym wsparciem mł. kpt. Aleksandry Richert.

Drugim etapem szkolenia była prezentacja w temacie postępowania dyscyplinarnego która przerodziła się w swego rodzaju Q&A w której adwokat Łukasz Pietrzykowski odpowiadał na pytania strażaków dotyczące luźno wątku postępowania dyscyplinarnego np. notatki służbowej i jej wartości dowodowej, czy przełożony może żądać zmiany jej treści udzielił też instruktarzu jak pisać notatki służbowe oraz jak zachowywać się w sytuacji, gdy obawiamy się, że takowe postępowanie może zostać wszczęte. O kompetencji szkolącego niech świadczy fakt, że już kilkakrotnie bronił lubelskich związkowców przed komisją dyscyplinarną i do tej pory nie przegrał. Dodatkowo należy zaznaczyć, że lubelska Solidarność pokrywa 2/3 kosztów adwokata w postępowaniu dyscyplinarnym dla swoich członków.

O zainteresowaniu tematem niech świadczy fakt, że w przedmiotowym szkoleniu wzięło udział blisko 70 osób.

429821030_750584167170651_4585486419808520451_n

429117705_313359258414227_7265327643603777282_n

Sprawdź również

42. Pielgrzymka Ludzi Pracy

„Matko tych, którzy zawsze są wierni – Módl  się za nami” to hasło 42. Pielgrzymki …