Sytuacja finansowa komend przedmiotem obrad podlaskich związkowców

W hotelu Cztery Pory Roku mieszczącym się w Pilikach k. Bielska Podlaskiego, w dniach 22- 23 lutego 2024 r., odbyło się posiedzenie Rady Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Poza omówieniem bieżącej sytuacji w PSP i działań Związku uczestnicy odbyli drugą część szkolenia dotyczącego finasowania PSP.

W pierwszej części posiedzenia przewodniczący MPSP Maciej Łozowski omówił ostatnie wydarzenia zachodzące w Państwowej Straży Pożarnej oraz plany Sekcji na najbliższy rok. Związkowcy stwierdzili, że będzie to wyjątkowo ciężki rok z uwagi na niedoszacowanie budżetów. Podczas dyskusji poruszono też m.in. kwestie kontroli oświadczeń majątkowych składanych przez strażaków czy zgłoszono obawy dotyczące przygotowywanej ustawy o ochronie ludności.

Drugą część posiedzenia poświęcono szkoleniu z zakresu finansów w PSP, które przeprowadził kolega Łukasz Stefański. Było to przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy, którą podlascy związkowcy zdobyli na szkoleniu w październiku ubiegłego roku (pisaliśmy o tym tutaj). Uczestnicy tym razem pracowali na danych uzyskanych na początku roku ze swoich komend. Dane zawierały plany budżetów na rok 2024 r. oraz wykonanie budżetu za 2023 r. w rozbiciu na poszczególne miesiące oraz paragrafy płacowe, bieżące i inwestycyjne. W przypadku paragrafów placowych związkowcy mogli prześledzić szczegółowe wykorzystanie środków na poszczególne elementy uposażeń funkcjonariuszy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego. Gośćmi zebrania byli Łukasz Stefański – Przewodniczący Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Marcin Dzięgielewski Przewodniczący Mazowieckiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

podlaskie3

podlaskie2

podlaskie4

podlaskie5

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …