Finansowanie PSP tematem szkolenia podlaskich związkowców

Podstawowe akty prawne regulujące uposażenie w PSP, analiza budżetu płacowego, paragrafy klasyfikacji budżetowej, średnia uposażenia to tylko niektóre z zagadnień jakie mogli poznać związkowcy z organizacji wchodzących w skład Międzyregionalnej Podlaskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Szkolenia z finansowania Państwowej Straży Pożarnej odbyło się w dniach 26-27 października 2023 r. w Kolnie.

W szkoleniu wzięło udział blisko trzydziestu związkowców, a prowadził je Łukasz Stefański przewodniczący Zachodniopomorskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ ,,Solidarność”.

Związkowcy poznali zasady tworzenia budżetu Państwowej Straży Pożarnej i zmienne mające wpływ na środki pozostające w dyspozycji komend. Szczególną uwagę poświęcono uprawnieniom związków zawodowych w zakresie kontroli i uzgadniania budżetów jednostek organizacyjnych PSP. Uczestnicy dowiedzieli się jak reagować na przesunięcia bez poinformowania organizacji związkowej.

Szkolenie przebiegało w doskonałej atmosferze, a przekazana wiedza była poparta wieloletnim doświadczeniem prowadzącego. Zwiększenie kompetencji działaczy NSZZ „Solidarność” w zakresie finansowania PSP z pewnością wpłynie na jeszcze lepsze reprezentowanie podlaskich strażaków.

396461196_24019252627720011_8484117487932580203_n

395227579_3153965791563677_3929904416599197128_n

396502341_6918786281494025_5665467317095957634_n

Sprawdź również

Zmarł nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 14 maja 2024 r. zmarł nadbrygadier w …