Uroczyste posiedzenie łódzkiej Sekcji

W dniu 27 października 2023 r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi odbyło się uroczyste zebranie Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego. Zebranie zwołano celem wręczenia Krzyża Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, pamiątkowych tabliczek z okazji nadania Sztandaru Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz omówienia bieżących spraw.370082176_1689676341541541_4945835882616906959_n

Spotkanie rozpoczął przewodniczący kol. Marcin Miśkiewicz witając zaproszonych gości w składzie:

 • Bartłomiej Mickiewicz – przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” oraz Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”,
 • Piotr Ścieśko – z-ca przewodniczącego Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,
 • nadbryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi,
 • nadbryg. w st. spocz. Marek Jasiński – zastępca Komendanta Głównego PSP w latach 1997-2002, współautor Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, były v-ce przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”,
 • Leszek Błaszczyk – były v-ce przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego, wieloletni pełnomocnik Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” ds. współpracy zagranicznej,
 • st. bryg. Paweł Dela – były v-ce przewodniczący Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” i przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” strażaków PSP woj. łódzkiego, Komendant Miejski PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

370277797_24099686186343563_5689167791275123110_n

W pierwszej części zebrania Bartłomiej Mickiewicz wręczył Krzyż Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” nadbryg. w st. spocz. kol. Markowi Jasińskiemu za aktywne działania na rzecz Związku i środowiska strażackiego, natomiast kol. Leszek Błaszczyk wraz z kol. Pawłem Delą otrzymali pamiątkowe tabliczki z okazji nadania Sztandaru Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. Wyróżnieni członkowie w swych podziękowaniach nawiązali do historii NSZZ „Solidarność” i Krajowej Sekcji Pożarnictwa, przypomnieli wszystkim zebranym o wkładzie jaki członkowie NSZZ „Solidarność” mieli w powstawanie Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczący Bartłomiej Mickiewicz podkreślił rolę Związku w obaleniu komunizmu i przemianach ustrojowych w Polsce. Omówił także osiągnięcia Solidarności w ostatnich latach. Łódzki Komendant Wojewódzki nadbryg. Grzegorz Janowski zwrócił uwagę na znaczenie i rolę związków zawodowych w poprawie warunków służby i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej. Przewodniczący Marcin Miśkiewicz pogratulował uhonorowanym gościom. Podziękował przedmówcom za wygłoszone słowa nawiązujące do historii NSZZ „Solidarność” akcentując wpływ historii na tworzenie tożsamości narodowej i związkowej. Uroczystą część zebrania zakończono wspólnym poczęstunkiem.371536590_350870000932581_2339731754835811975_n

W drugiej części zebrania omówiono bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej. Dyskutowano o:

 • minimach operacyjnych, stanach osobowych w województwie łódzkim,
 • systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków,
 • świadczeniach socjalnych,
 • wynagrodzeniach pracowników cywilnych,
 • warunkach emerytalnych dla zatrudnionych po 1 stycznia 2013 roku,
 • profilaktyce nowotworowej strażaków i programach ubezpieczeniowych,
 • zmianach w naliczaniu dodatku za służbę w warunkach szkodliwych.

371538924_317890830939409_1947093357843180104_n

 

 

Sprawdź również

Wielkopolska sekcja spotkała się w Wolsztynie

W dniach 23-24 maja br. w Wolsztynie odbyło się posiedzenie Regionalnej Sekcji NSZZ „Solidarność” Pożarnictwa …