Międzynarodowa konferencja V-4 w Czechach

W dniach 13-16 września 2023 roku w mieście Zlin (Czechy) odbyła się międzynarodowa konferencja związkowa, której tematem przewodnim było omówienie ubezpieczeń społecznych w służbie oraz zasad emerytalnych. Uczestnikami konferencji były związki zawodowe strażaków z państw zrzeszonych w ramach Grupy Wyszehradzkiej V-4 tj. Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Polskę reprezentowali członkowie prezydium KSP NSZZ „Solidarność” Bogumił Goździk, Jarosław Rejner oraz odpowiedzialny za współpracę międzynarodową Łukasz Kapica. Polskiej grupie towarzyszył tłumacz Jan Galik ze Słowacji. W trakcie obrad omówiono sytuację finansową i socjalną funkcjonariuszy straży pożarnych w poszczególnych państwach.IMG-20230914-WA0014

Pierwszego dnia uczestników konferencji odwiedził Komendant HZS Regionu Zlin i gospodarz konferencji plk. Ing. Vit Rušar, a także Przewodniczący Czesko-Morawskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ČMKOS) Josef Středula.

Związki zawodowe Czech walczą o utrzymanie uposażeń na dotychczasowym poziomie, gdyż Rząd Czeski ze względu na trudną sytuacje geopolityczną i co za tym idzie finansową kraju planuje zmniejszenie uposażeń strażaków o 6%.

W Słowacji panuje podobny system emerytalny jak w Polsce, strażacy przyjęci przed 2019 mogą odejść na zaopatrzenie emerytalne po 15 latach służby osiągając 30% uposażenia. Przyjęci po 2019 roku musza przepracować minimum 25 lat.

Na Węgrzech strażacy od 2012 roku zostali przeniesieni do społecznego systemu emerytalnego i po ukończeniu 65 roku życia przechodzą na emeryturę. Od przyszłego roku rząd zapowiedział zmiany zwiększenia wieku emerytalnego strażaków do 67 lat.

Polska delegacja przedstawiła zasady przechodzenia na emeryturę polskich strażaków, a następnie zreferowała zmiany jakie zaszły w ostatnim czasie w przepisach dotyczących PSP m.in. w zakresie świadczeń mieszkaniowych, rozporządzenia płacowego czy jednorazowych dodatków motywacyjnych. Poinformowano też o wdrażaniu programu profilaktyki nowotworowej zainicjowanego przez fundację CFBT.PL we współpracy z KSP NSZZ „Solidarność”, co wzbudziło duże zainteresowanie pozostałych delegacji.IMG-20230914-WA0008

IMG-20230914-WA0010

IMG-20230914-WA0043

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …