Komunikat MSWiA oraz związków zawodowych służb podległych resortowi

Przyszłoroczna waloryzacja uposażeń w wysokości 12,3 proc. była głównym tematem wtorkowego spotkania ministra Mariusza Kamińskiego oraz wiceministra Macieja Wąsika z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych podległych resortowi.

mswia sierpien 2023

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego – policjanci, strażacy, strażnicy graniczni oraz funkcjonariusze SOP otrzymają w przyszłym roku waloryzację uposażeń w wysokości 12,3 proc. Będzie to wzrost znacząco przekraczający inflację, zaplanowaną w 2024 roku na poziomie około 6,6 proc.

Podczas wtorkowego spotkania szef MSWiA Mariusz Kamiński podkreślił, że wypracowane rozwiązania to przede wszystkim efekt dialogu ze stroną społeczną m.in. rozmów z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Związki zawodowe podniosły również kwestię uwarunkowań prawnych związanych z wysokością podwyżki z marca tego roku i obawy środowiska dotyczące uposażeń funkcjonariuszy w styczniu i lutym 2024 r. MSWiA zapewniło stronę społeczną, że aktualny poziom uposażeń – uwzględniający podwyżkę z tego roku – zostanie utrzymany. Żadna sytuacja z obniżaniem uposażeń nie będzie miała miejsca.

Poinformowano również, że do opiniowania przekazano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie pełnienia służby przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Zasadność pilnego zaopiniowania przedmiotowego aktu wynika z konieczności wprowadzenia z początkiem nowego okresu rozliczeniowego, tj. od dnia 1 lipca 2023 r., zmian związanych z rozliczaniem czasu szkolenia strażaka skierowanego naukę, do szkoły lub na studia niezbędne do wykonywania zadań służbowych w godzinach służby analogicznie do przepisów ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641).

Projekt rozporządzenia dostępny jest w poniższym linku:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376003/katalog/13000225#13000225

We wtorkowym spotkaniu udział wzięli minister Mariusz Kamiński; wiceminister  Maciej Wąsik; przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski; przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Marcin Kolasa; przewodniczący Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomiej Mickiewicz; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Sławomir Koniuszy; wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Pracowników Pożarnictwa Paweł Borek.

Kolejne spotkanie zaplanowano na 7 września br.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …