Dzień Solidarności i Wolności

Co roku, 31 sierpnia obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności. Jest to święto państwowe ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. 31 sierpnia solidarność

31 sierpnia 1980 roku nastąpiło podpisanie porozumienia między komitetem strajkowym ze Stoczni Gdańskiej, a rządem Polskiej Republiki Ludowej. Podobne porozumienia podpisano dzień wcześniej w Szczecinie, a we wrześniu – w Jastrzębiu –Zdroju i Katowicach.
Porozumienia sierpniowe, na bazie których powołano Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, wywarły ogromny wpływ na najnowsze dzieje Polski. 21 postulatów wystosowanych przez założycieli „S” było głośnym upomnieniem się o sprawiedliwość społeczną, a samo powstanie Solidarności dokonało wyłomu w żelaznej kurtynie. Był to największy sukces w historii Solidarności, któremu ze względów polityczno-historycznych trudno będzie dorównać. Natomiast to, ile „S” udało się osiągnąć od 2015 r. dzięki skutecznemu dialogowi społecznemu i twardym negocjacjom z rządem Zjednoczonej Prawicy, dowodzi, że Solidarność jest najskuteczniejszym związkiem zawodowym w Polsce, działającym w interesie wszystkich obywateli.

Sprawdź również

Wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego ws. Zielonego Ładu

Pobierz listę tutaj, zbierz podpisy, wypełnioną listę przekaż przewodniczącemu Związku lub dostarcz osobiście do Regionu …